بنام خدا
روئسای محترم اتحادیه های صنفی
پیرو نشست هیئت رییسه اتاق اصناف با فرماندار محترم و ستاد مقابله با کرونا در شهرستان، فعالیت کلیه واحد‌های صنفی در روزهای شنبه و یکشنبه ۲۹ و ۳۰ آذرماه، از ساعت ۹ صبح تا ۱۸ عصر مجاز می باشد.
لازم به ذکر است که این محدودیت ها شامل تمامی صنوف بوده ، هیچ استثنایی را شامل نمی گردد و اطلاع رسانی به واحد‌های صنفی تابعه بر عهده روئسای محترم اتحادیه ها می باشد.