‌انتخابات اتحادیه نانوایان شهرستان مرودشت ، بصورت الکترونیک و با حضور نمایندگان فرمانداری ، اماکن و بسیج اصناف ، صبح امروز چهارشنبه ۲۴فروردین ماه در تالار فرهنگیان شهرستان برگزار و افراد ذیل به عنوان هیئت مدیره جدید اتحادیه انتخاب گردیدند:
حسین زارع پیشه ۱۲۵ رای رییس.
کیامرث کشتکار ۱۰۶رای نایب رییس اول.
امین اله داوری شهرکی ۵۲ رای نایب رییس دوم.
شجاع زارع ۳۱ رای دبیر.
علی حبیبی ۳۰ رای خزانه دار.
آقای علی زارع نیز با اخذ ۱۴۰ رای به عنوان بازرس اصلی انتخاب گردیدند.