تودیع و معارفه در اتحادیه های صنفی شهرستان مرودشت

پیرو دادنامه اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت حضور بیش از دو دوره روئسای اتحادیه های صنفی، مراسم تودیع و معارفه روئسای قدیم و جدید دو اتحادیه صنفی فروشندگان و تعمیرکاران لوازم خانگی با حضور رییس اداره صنعت و معدن شهرستان، هیئت رییسه اتاق و اعضای اتحادیه های مذکور برگزار گردید.

علی زارع، نایب رییس اتاق اصناف، ضمن خوشامدگویی با ارائه آمار به تشریح وضعیت اتحادیه ها پرداخته و بر لزوم استفاده از تجارب روئسای قبلی تاکید نمود.
محمد پرویزی، رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان نیز که به عنوان مسئول بر روند تغییر و تحول اتحادیه ها نظارت داشته، با تقدیر از زحمات هیئت مدیره‌‌‌های قبل، تغییر مدیریت در اتحادیه را امری طبیعی خوانده که نباید منجر به تغییر روند مناسب فعلی اتحادیه ها گردد.
در ادامه ، رضا آزادپور، خزانه دار اتاق اصناف، اتحادیه های فروشندگان و تعمیرکاران لوازم خانگی را از اتحادیه های شلوغ شهرستان خوانده که به دلیل ارتباط مستقیم با شهروندان از اهمیت بسیار برخوردار بوده اند.

در پایان این مراسم ، اسناد مالی و اموال منقول اتحادیه صورت جلسه گردیده و با اهداء لوح تقدیر از زحمات روئسا و هیئت مدیره های قبلی تقدیر به عمل آمد.

لازم به ذکر است در اتحادیه تعمیرکاران لوازم خانگی حسین و برهان زارع به ترتیب به عنوان رییس و نایب رییس و در اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی حسین عبدالهی، مجید خدایاری، حسین قجر و فاطمه همایون به عنوان رییس، نایب رییس اول و دوم و خزانه دار تعیین گردیدند.