برگزاری مانور “حفاظت از مقر” در اتاق اصناف
نشست آموزشی حفاظت از مقر با حضور هیئت رییسه اتاق اصناف ، نمایندگان سپاه و نیروی انتظامی شهرستان، فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید تند گویان و کارمندان اتاق اصناف برگزار گردید.
در ابتدای مراسم، نورالله زارع، نایب رییس اتاق اصناف، ضمن خوشامدگویی، اتاق اصناف را سرمایه عمومی خوانده که حفظ و حراست از آن از واجبات و یک وظیفه همگانی می باشد.
رییس اتحادیه فروشندگان خواروبار شهرستان، آموزش و بروزرسانی اطلاعات کارمندان ادارات در مواجهه با بحران های طبیعی و اجتماعی را یک اولویت خوانده و بر برگزاری مانورها و نشست های آموزشی توسط مسئولین در طول سال تاکید نمودند.
در ادامه ، سرهنگ حسن پور نماینده سپاه و سرهنگ رنجبر ، نماینده نیروی انتظامی با تایید وضعیت امنیتی ساختمان اتاق اصناف، با ذکر نمونه هایی از آشوب های اجتماعی، مواردی در خصوص خود حفاظتی و حفاظت از مقر تا زمان رسیدن نیروی های نظامی و انتظامی در مواقع بحران را یادآور گردیده و رعایت آن را در مواقع بحران را الزامی خواندند.
در پایان این نشست طبقات اتاق مورد بازدید مهمانان قرار گرفت.