بوی رمضان می آید ، بوی خوش قرآن و شمیم شکوفه های دل انگیز مناجات و رایحه روح بخش بندگی خدا

بوی خوش گدایی و خواستن در دعای سحر از معبود.

خداوندا ، فرموده بودید که بر بندگان رئوف و مهربانی و بر گنهکاران عطوف و بخشنده ولی من هیچ گاه این حقیقت را به خوبی اکنون در نیافته بودم. من درمرداب غفلت دوری از تو غوطه ور بودم که ناگهان ندای ملکوتی یا علی و یا عظیم یا غفور یا رحیم مرا به خود اورده و به کوثر زلال رمضان رهنمونم ساخت. 

ماه ضیافت الهی مبارک

هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان مرودشت